դաս

դաս

Dasnabedian 1995: 427

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 1,1 1,15 2,4 2,29 3,16 3,19 13,1 16,3 19,9 25,4
choeur

freq: 10


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԴԱՍ — (ու, ուց, ի դասուէ, կամ ի դասէ. սիւ, կամ սով, սիւք.) NBH 1 0598 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 15c գ. (լծ. յն. դա՛քսիս, դա՛ղմա. եւ թ. տիղ, տիղի.) τάξις, τάγμα, χορός coetus, chorus, cohors,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՋՈԿ — (ոյ, ոց, կամ ի, ից.) NBH 2 0675 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. συνουσία coetus χορός chorus ἁγέλη grex ἑσμός examen, copia, multitudo φατρία, φρατρία curia, sodalitas, conventus,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՂԱՆԴ — (ոյ, ոց, եւ ից կամ աց.) NBH 1 0033 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c գ. αἴρεσις, διδαχή, δόγμα , θρησεία secta, religi, haeresis, dogma, doctrina Այլ ընդ այլոց կրօնք, մոլար հաւատք, կամ վարդապետութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՄԱՀՈՅԼ — ( ) NBH 1 409 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c ա. Բազմախումբ. բազմաժողով. յոքնաթիւ. յոքնատեսակ. բազմապատիկ. դաս դաս, շատւոր. ... *Անդ բազմահոյլ կենդանիքն մտեալ՝ ապրեցան ʼի ջրհեղհեղին պատուհասից. Յհ. իմ. եկեղ.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՒՆԴԱԳՈՒՆԴ — ( ) NBH 1 0581 Chronological Sequence: Early classical, 6c ա.մ. Դաս դաս եղեալ. յոքնախումբ. հեծութեամբ. յորդութեամբ. ... *Գունդագունդ հեծելօք ազգաց բազմաց յոյժ. Եզեկ. ՟Ի՟Զ. 7: *Դողացո՛ զգունդագունդ բազմութիւնս անօրինացս. Եղիշ. ՟Գ: *Եւ այլեւս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՍԱԴԱՍ — ( ) NBH 1 0598 Chronological Sequence: Early classical ա.մ. ἁγεληδόν gregatim Դաս դաս. գունդագունդ. երամովին. ... *Դասադաս մարգարէք. Ագաթ.: *Յիւրաքանչիւր ապարանիցն դասադաս մտանէին. ՟Բ. Մակ. ՟Գ. 18 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԴԱՍԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 0598 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 10c, 12c, 13c գ. Նուաստ կամ անարգ դաս. երամակ. վոհմակ. հոյլ. ջոկ անբանից եւ նմանեաց նոցին. ... յն. պէսպէս ἁγέλη, βουκόλια, ἑσμός եւ այլն. *Դասակք անդւոց, կամ անդէոց: Արջառոցն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԱՄԱՆԱՄ — (ացայ, ցեալ.) NBH 1 0668 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 9c, 11c, 12c չ. ἁγελάζομαι congregor Ժողովիլ. խմբիլ. հաւաքիլ. ի մի գալ. սիւրիւ կապել. *Ընդ ամենայն լուսեղէնսն խառնեալ դասս երամանան. Ճ. ՟Գ.: *Նաեւ ո՛չ աղաւնիք ընդ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՈՐԴ — (ոյ, ոց, կամ ու, ուց.) NBH 1 0974 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 7c, 12c, 13c, 14c գ. Տ. ԿՌՈՒՆԿ. γέρανος grus. ... *Գերանոս. խորդ. Գաղիան.: *Դաս դաս խորդոց հաւուց. Ագաթ.: *Թզուկք պատերազմին ընդ խորդուց հաւուց. Խոր.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿՌՉԱՁԱՅՆ — ( ) NBH 1 1128 Chronological Sequence: Early classical ա. Ուր են կռիչք իբրեւ զձայն կռնկանց. կռկռացօղ. *Դաս դաս խորհրդոց հաւատուց, փողք եղեալք, զկռչաձայնն զաղաղակ բարձեալք, զարթուցանեն ʼի քնոյ. Ագաթ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՇԱՐ — (ի, ից կամ ուց.) NBH 2 0467 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c գ. κλῶσμα fila, alligatora σειρά series, linea, catena, funis δεσμός nexus τάξις, τάγμα ordo. (լծ. թ. սըրա. յն. սիրա՛. լտ. սէ՛րիէս )… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.